Home Over mogelijkheden wat kost een uitvaart? Uitvaartkisten Contact Overlijden baby/kinder uitvaart Na de uitvaart referenties link"s  Meijer en ten Hove Uitvaartverzorgers 2014
Meijer en ten Hove Uitvaartverzorgers 06-34045001 024-7508465
Wat te doen als u met een overlijden geconfronteerd wordt. Wanneer u thuis met een overlijden geconfronteerd wordt, moet altijd eerst de huisarts of zijn vervanger worden gewaarschuwd. Die moet officieel het overlijden vaststellen en geeft een A en B verklaring af (waarmee op het stadhuis aangifte van overlijden gedaan kan worden) . In het ziekenhuis, verpleeghuis, of hospice is er meestal een arts aanwezig of wordt deze door de verpleging gewaarschuwd. Naast het waarschuwen van de dokter moet ook de uitvaartondernemer (Meijer en ten Hove ) gewaarschuwd worden. U kunt ons dag en nacht bereiken   06-34045001     024-7508465 Wij maken dan een afspraak met u wanneer wij komen om (als u dat wilt samen met u) de overledene te verzorgen en de uitvaart te bespreken. We doen dat bespreken stap voor stap en als het niet in 1 keer lukt (bijv. omdat het te emotioneel wordt) komen we op een later tijdstip terug. Het is voor een goede opbaring wel belangrijk dat er niet te lang gewacht wordt met het verzorgen van de overledene. Mocht u vragen hebben, kunt u contact met ons opnemen en zullen wij u graag verder helpen.
Home Over mogelijkheden Opslag wat kost een uitvaart? Uitvaartkisten Contact na de uitvaart baby/kinder uitvaart reverenties link"s
Meijer en ten Hove Uitvaartverzorgers
Overlijden baby/kinder uitvaart Contact na de uitvaart